• Vandaag besteld, morgen in huis (Indien op voorraad)
  • Gratis verzending vanaf € 30,00 (Nederland)

De Kracht van Liefde

€ 7,50

De kracht van de liefde” is een trilogie:

De toekomst heeft een verleden
Dit deel is ook als apart boek verschenen onder het pseudoniem Ynskje Ferwerda.

Deze roman speelt op het hoge Groningse land, waar gebruiken en zeden diep geworteld liggen in de harde karakters van de in welstand verkerende grote boeren. De familie Kloosterboer staat centraal en Fenna, de oudste dochter, die wil trouwen met Michiel, een jongen van eenvoudiger komaf, zal hierdoor, geheel ongewild, de oude Reinier Kloosterboer tot een bekentenis dwingen. Deze onbuigzame man heeft in het verleden zijn gevoelens laten blijken aan een eenvoudig meisje en heeft in feite datzelfde gedaan, wat nu zijn dochter wil en wat hij nu verbiedt. Lang geleden werd, zoals het in de boerenstand vroeger wel meer ging, alles “geregeld”, doch duidelijk blijkt dat het verleden niet valt weg te denken… In dit geval ware het beter geweest eerder opening van zaken te geven, mede gezien de omstandigheden in de laatste, verschrikkelijke oorlogswinter van 1944 op 1945.

De erfgenamen
Dit deel is ook als apart boek verschenen onder het pseudoniem Ynskje Ferwerda.

Van generatie op generatie hebben de boerenfamilies achter de zeedijk strijd moeten leveren tegen wind en water. Hard en meedogenloos is de natuur en dat heeft zijn stempel gedrukt op de boeren van het kwelderland. Op een eenmaal ingeslagen weg komen zij niet terug en weten van geen wijken voor veranderde omstandigheden. Een huwelijk uit liefde alleen is bijna ondenkbaar, want bezit van landerijen, een boerderij en rijkdom bepalen bij hen een verder gaan in het leven. De nieuwe generatie met alle mogelijkheden tot studeren en uitvliegen in een zich snel veranderende wereld, brengt problemen mee, die de “oude garde” afwijst.
Hanke Havinga, vroeg weduwe heeft door deze levensinstelling een groot deel van haar levensgeluk ingeleverd en wanneer haar dochter Lieneke met de rijke Willem Kloosterboer haar verdere leven wil delen, dreigt ook dit geluk eveneens te stranden op hun beider oerprincipe van aanzien en vermogen en het zich ondanks alles gebonden voelen aan de grond waarop zij ook geboren werden.

Een vreemde bloem in het veld
Dit deel is ook als apart boek verschenen onder het pseudoniem Ynskje Ferwerda.

In noord Groningen, het vruchtbare land achter de zeedijk, trouwt de verpleegster Carla met de hardwerkende Hanno Heeres. Hij vertegenwoordigt in alles de Groningse boer; stoer en vasthoudend aan tradities.
Boeiend tekent de auteur het leven van deze twee mensen, die de eerste jeugd achter zich hebben en waarbij blijkt zij te sterk zijn verankerd aan hun tradities. Het kind dat zich aankondigt brengt geen verandering in de eenzaamheid en het verlangen naar het geluk van beiden. Dramatisch spannen de verlatenheid in de polder en de barre winter samen en verzetten zich als het ware tegen Carla, de vreemde bloem in het grootse, weidse land.